natuur-en_landbouw_lichtgroen

Natuur Inclusieve Landbouw

Terug naar traditioneel

Onze voorouders hebben door hard werken, en het gebruik van traditionele methoden van bemesting, de schrale zandgronden rondom de boerderij weer rijk en vruchtbaar gemaakt. De intrede van de moderne kunstmest gooide echter roet in het eten. Door de teelt van gewassen op een kunstmatige manier maximaliseren, holde de natuurlijke kwaliteit van de grond hard achteruit. Steeds meer kunstmest was nodig om de verschraling van de grond te compenseren

Het was dus tijd om het roer om te gooien! We onderzochten methoden waarmee we zonder het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen de grond zijn natuurlijke vruchtbaarheid terug te geven. De grond moet weer gezond worden, zodat zowel mens als natuur er maximaal van kan profiteren. Een mooie teelt en tegelijkertijd een forse toename van biodiversiteit: dat is wat we op An’t Hoag voor ogen hebben.

Door gebruik te maken van ons gezonde boerenverstand. Kwamen we tot een speciaal ontwerp onze percelen. Verschillende teelten worden hier gecombineerd. We delen het perceel op in verschillende vakken waar het bodemleven de kans krijgt om zich in alle rust te ontwikkelen. Boven de grond zorgen we voor schuilplaatsen voor kleine kruiper vogels en andere beestjes. En bonte combinatie is het resultaat: van paden met gras en klaver, fruitbomen, houtwallen en bloemenranden, tot stukken met 1-jarige groenten, meerjarige gewassen, luzerne en andere kruiden.

In elk van de ‘microklimaatjes’ creëren we zo de ideale omstandigheden voor allerlei planten en dieren. En het allermooiste is: het ene microklimaat versterkt het andere. Er waait bijvoorbeeld door alle bomen rondom het perceel een veel mindere hardere wind. Dat is goed voor veel soorten gewassen en dieren. Ook kunnen insecten in de bomenrand overwinteren, om in de zomer weer intrek te maken op het perceel, om zich weer te goed doen aan luizen en ander ongedierte. Ten slotte composteren we al het (snoei)afval, waarmee we onze koeien een plezier doen.

Door de slimme manier van kringlooplandbouw, zonder gebruik van kunstmest, zorgen we ervoor dat we het beste uit de grond halen dat erin zit. Zo wordt de grond steeds rijker en heeft de hele omgeving er baat bij. De groente en fruit die voortkomen uit deze prachtige tuin verkopen wij ook aan huis. Zo kan iedereen er volop van meegenieten.

vliner_lichtgroen

natuur inclusieve landbouw

producten

gasterij / events