doe-boerderij_lichtgroen

Doe-Boerderij

Doelstelling

Werken op een doe-boerderij beoogt eigenlijk de ontplooiing van de hele persoon. Zowel de sociale, emotionele als cognitieve kant wordt aangesproken. Afhankelijk van de vrijwilliger krijgen die doelen een nadere invulling. Belangrijk is een gevarieerd aanbod, waarbij de vrijwilliger de werkzaamheden zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Werkzaamheden kunnen afronden is belangrijk voor het zelfvertrouwen. Succes geeft een tevreden gevoel en vergroot het zelfbeeld.

Doelgroep

Afhankelijk van de individuele mogelijkheden, omstandigheden en doelstelling is er voor elke doelgroep wel een plek te vinden om werkzaamheden te verrichten op onze doe-boerderij. Daarom kan iedereen met een hulpvraag een kijkje komen nemen om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Begeleiding

Onze doe-boerderij biedt werk aan hulpvragers. De term “hulpvragers” zegt het al. De vrijwilliger die op de doe-boerderij werkt vraagt meer aandacht en begeleiding dan een gewone arbeidskracht. De problemen in hun dagelijks leven zijn moeilijk te scheiden van het werk. Dit vraagt van ons, inlevingsvermogen, geduld, kunnen motiveren en stimuleren. Het werkklimaat moet goed zijn. Dat betekent dat de vrijwilliger serieus genomen moet worden. Dat erop gelet moet worden dat ze werken en dat iedereen het idee heeft er samen voor te staan. Wij zijn in de eerste plaats boeren en draaien de doe-boerderij op basis van menselijk inzicht en gezond verstand. Juist in deze dagelijkse dingen zit erg veel kracht.

vliner_lichtgroen

SZZ

Wij zijn met onze doe-boerderij aangesloten bij Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). De stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid werkt vanuit de overtuiging dat iedere doe-boerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulp vragende mens.

De aangesloten doe-boerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar de zorgboerderij komt. SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

SZZ zet in op:

SZZ_logo_nieuw_eind

natuur inclusieve landbouw

producten

gasterij / events