Doe-Boerderij

Onze doe-boerderij is in de eerste plaats een kleinschalige boerderij, waar we naast de agrarische productie, zorg en begeleiding geven aan mensen met een sociale, lichamelijke of psychische hulpvraag. Als je bij ons op de doe-boerderij werkt, gaan we uit van het algemene beginsel dat mensen leren door zelf te ervaren. Vaak hebben ze een duidelijke rol in het agrarische productieproces. Niet hun tekorten maar juist hun kunnen wordt er benadrukt. Eigenlijk ervaart bijna ieder mens het als vanzelfsprekend dat werken op de boerderij gezondmakend kan zijn omdat er in de natuur wordt gewerkt. De kleinschaligheid, de rust en de veiligheid, het actief en doelgericht bezig zijn, het beroepen op eigen kunnen, moeten het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde vergroten.

Doestelling

Werken op een doe-boerderij beoogt eigenlijk de ontplooiing van de hele persoon. Zowel de sociale, emotionele als cognitieve kant wordt aangesproken. Afhankelijk van de vrijwilliger krijgen die doelen een nadere invulling. Belangrijk is een gevarieerd aanbod, waarbij de vrijwilliger de werkzaamheden zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Werkzaamheden kunnen afronden is belangrijk voor het zelfvertrouwen. Succes geeft een tevreden gevoel en vergroot het zelfbeeld.

Doelgroep

Afhankelijk van de individuele mogelijkheden, omstandigheden en doelstelling is er voor elke doelgroep wel een plek te vinden om werkzaamheden te verrichten op onze doe-boerderij. Daarom kan iedereen met een hulpvraag een kijkje komen nemen om te zien wat we voor elkaar kunnen beteken.

Begeleiding

Onze doe-boerderij biedt werk aan hulpvragers. De term “hulpvragers” zegt het al. De vrijwilliger die op de doe-boerderij werkt vraagt meer aandacht en begeleiding dan een gewone arbeidskracht. De problemen in hun dagelijks leven zijn moeilijk te scheiden van het werk. Dit vraagt van ons, de boer en boerin, inlevingsvermogen, geduld, kunnen motiveren en stimuleren. Het werkklimaat moet goed zijn. Dat betekent dat de vrijwilliger serieus genomen moet worden. Dat erop gelet moet worden dat ze werken en dat iedereen het idee heeft er samen voor te staan. Wij zijn in de eerste plaats boeren en draaien de doe-boerderij op basis van menselijk inzicht en gezond verstand. Juist in deze dagelijkse dingen zit erg veel kracht.

SZZ_logo_nieuw_eind

Minicamping

Leven als een god in Frankrijk in het Brabantse Rijkevoort- de Walsert.

Moestuin

Producten geteeld op een ouderwetse en natuurinclusieve manier.

Historie

Al sinds 1818 in handen van de familie Albers. Van boerderij tot paradijs.